Jagt og Fiskerimagasinet 

Fisk Fritid Jagt Info Søg

29-01-2015 12:30:49

Lovens mindstekrav til jagtriffel ammunition


Nr. 1010 af 9. august 2007
Miljøministeriet
(Skov- og Naturstyrelsen)

1) Kronvildt, dåvildt, sikavildt, muflon, vildsvin og spættet sæl samt de vildarter, der er nævnt i nr. 2-5 :
Blødnæset ammunition med:
Kuglevægt på mindst 9 gram (9-9,9gram), E100 mindst 2700 joule, eller
Kuglevægt mindst 10 gram (over 10 gram), E100 mindst 2000 joule.
Kaliber: f.eks 30-06,.308W, 6,5x55, 270W og større.

2) Råvildt samt de vildarter, der er nævnt i nr. 3-5:
Blødnæset ammunition med:
Kuglevægt på mindst 3,2 gram (50 grains), E100 mindst 800 joule.
Kaliber: f.eks. 222,.243W og større.

3) Ræv, mårhund, vaskebjørn, hare, sumpbæver, gæs, fiskehejre og skarv samt de vildtarter, der er nævnt i nr. 4-5:
Kuglevægt: ingen krav. Anslagsenergi ved E100 på mindst 200 joule.
Kaliber: f.eks. .17 HMR, .22 Magnum,.22 Hornet,.222Rem og større.

4) Husmår, ilder, mink, vildkanin, bisamrotte, agerhøne, fasan, blishøne, ænder og måger samt de vildtarter, der er nævnt i nr. 5:
Kuglevægt: Ingen krav. Anslagsenergi ved E0 på mindst 150 joule.
Kaliber: f.eks. .22 (5,5mm salonriffel) og større.

5) Ringdue, tyrkerdue, kragefugle, vadefugle og stær:
Kuglevægt: Ingen krav, V0 mindst 200 m/sek.
Kaliber: f.eks. .22 (5,5 mm salonriffel) samt kraftige luftrifler i kaliber 5,5mm eller der over.

Stk. 2. Fuldkappet riffelammunition (f.eks Jaktmatch ammunition) må ikke anvendes til jagt på eller regulering af kronvildt, dåvildt, sikavildt, råvildt, muflon, vildsvin eller spættet sæl.
Stk. 3. De anvendte måleenheder er følgende:

E0 = anslagsenergi ved mundingen

E100 = anslagsenergi ved 100m fra mundingen

V0 = hastighed ved munding

g = gram

gr = grains (1g = 15,432 gr)

j = joule (9,81j = 1 kgm)

m/sek = meter pr. sekund

Kilde: Danmarks Jægerforbund